Zgłoś obiekt do portalu VisitKudowa.pl

Zgłoszenie obiektu to bardzo prosta sprawa tj.

1) Napisz maila na adres biuro@visitkudowa.pl z tytułem ,,zgłaszam obiekt” z przygotowaną ofertą.

2) Przygotowana Oferta powinna zawierać co najmniej:

a) nazwę Miejsca Turystycznego,

b) opis Miejsca Turystycznego (max. 2000 znaków), oraz krótki opis (około 300 znaków)

c) dane Podmiotu Zgłaszającego oraz Miejsca Turystycznego wraz z podaniem adresu,

d) dane kontaktowe tj. telefon, e-mail, adres strony www,

e) minimum 4 zdjęcia w dużej rozdzielczości wraz z informacją o posiadaniu praw autorskich, przy czym przez dużą rozdzielność rozumie się, że wielkość mniejszego boku zdjęcia powinna mieć nie mniej niż 1600 px